Categories
Mijn Mening

VRT: Vlaams Belang versus Dedecker

Frank Vanhecke was vanavond te gast bij “Laatste Ronde 07”. Het interview begon met een interview met Emma Vanhecke, de 16-jarige dochter van. Zij is lid van de VNJ (de Vlaams-nationalistische scholierenvereneging) en het beeld van haar kamer liet blijken dat ze een sterke strijder voor de Vlaamsche zaak is.

Vlaanderen onafhankelijk? Het afsplitsen van Vlaanderen lijkt me onhaalbaar. Walen en Vlamingen zijn op een bepaalde manier verbonden.

Het interview daarentegen was een stuk interessanter. Als reactie op het partijstandpunt rond vreemdelingen sprak Emma dat “vreemdelingen ook gewoon mensen zijn” en dat er “in Brugge niet echt problemen zijn”. Ook op het standpunt rond de Vlaams – nationale zaak moest zij het spoor van Vlaams Belang verlaten: ze zei immers dat “het afsplitsen van Vlaanderen een onhaalbaar standpunt is”. Op een ietwat nationalistische wijze voegde ze eraan toe dat “Walen en Vlamingen op een bepaalde manier toch verbonden zijn. Walen zijn ook gewoon mensen.”.

Vanhecke reageerde in ironie: “Het zakgeld voor de oudste is deze week nog niet verzekerd.” Ook bemerkte hij dat hij meer tijd zou steken in de politieke opvoeding van zijn jongste dochter.

Is het niet heerlijk dat iedereen kans heeft op een intelligente dochter die dingen in zijn perspectief kan zien?

Frank Vanhecke vervolgde het programma met een bezoek aan Wallonië, dat hij op ludieke wijze “buitenland” noemde. Vanhecke reageerde niet op het groepje omstanders die hen duidelijk “niet welkom in Wallonië” noemden.

In z’n terminologie bleef Vanhecke trouw aan de standpunten. Hij sprak steeds over “het land Wallonië” en besprak de Walen als “goede mensen, maar ze moeten met hun poten van onze grond en ons geld blijven.” Dedecker, uitgenodigd als tegenstander, bemerkte dat als in sommige nieuwsbrieven van het Vlaams Belang het woord “Waal” vervangen zou worden door “Marokkaan”, de brieven meteen als racistisch zouden bestempeld worden.

U kan de messen nog uit m’n rug trekken. Ik ben een slachtoffer van de politiek.

Verder werd er nog gepraat over de “slachtofferrol” waarin beide partijen zich lijken te hullen. Hier ontkende Vanhecke dat Vlaams Belang zich als slachtoffer manifesteert. Dedecker daarentegen meende dat hijzelf zeker en vast een slachtoffer is. “U kunt de messen nog uit m’n rug trekken.”

Het interview met Emma is hier te herbekijken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *