Mohammed

MohammedUit solidariteit met mijn westerse medemens publiceer ook ik de befaamde Mohammed cartoon.

Ik moet echter toegeven dat ik niet weet aan welke kant ik hiermee eigenlijk sta. Dat geweld om een cartoon niet door de beugel kan en vrije meningsuitings / spot nu eenmaal een van onze westerse pijlers is, kan niet ontkend worden. De westerlingen die zich mengen in de Islamitische cultuur is echter een ander paar mauwen: hoewel ik zeker niet achter de vaak onmenselijke leefomstandigheden sta kan ik niet ontkennen dat ik een “leef en laat leven” mentaliteit beter vind.

Een perfect werkende theorie, maar daar tegenover staat natuurlijk dat we allemaal op dezelfde planeet leven en sowieso met elkaar in contact komen. Door een speling van het lot hangt de huidige economie stevig vast aan de olie producerende landen en zijn we dus voor een groot deel afhankelijk van datgene dat zo sterk tegen onze waarden in gaat.

Om alles goed te maken, ook mopje met Jezus. Hij heeft kennelijk wél gevoel voor humor.

jesus.jpg
(Bron: Jyllands-Posten en SeeMikeDraw)

VRT: Vlaams Belang versus Dedecker

Frank Vanhecke was vanavond te gast bij “Laatste Ronde 07”. Het interview begon met een interview met Emma Vanhecke, de 16-jarige dochter van. Zij is lid van de VNJ (de Vlaams-nationalistische scholierenvereneging) en het beeld van haar kamer liet blijken dat ze een sterke strijder voor de Vlaamsche zaak is.

Vlaanderen onafhankelijk? Het afsplitsen van Vlaanderen lijkt me onhaalbaar. Walen en Vlamingen zijn op een bepaalde manier verbonden.

Het interview daarentegen was een stuk interessanter. Als reactie op het partijstandpunt rond vreemdelingen sprak Emma dat “vreemdelingen ook gewoon mensen zijn” en dat er “in Brugge niet echt problemen zijn”. Ook op het standpunt rond de Vlaams – nationale zaak moest zij het spoor van Vlaams Belang verlaten: ze zei immers dat “het afsplitsen van Vlaanderen een onhaalbaar standpunt is”. Op een ietwat nationalistische wijze voegde ze eraan toe dat “Walen en Vlamingen op een bepaalde manier toch verbonden zijn. Walen zijn ook gewoon mensen.”.

Vanhecke reageerde in ironie: “Het zakgeld voor de oudste is deze week nog niet verzekerd.” Ook bemerkte hij dat hij meer tijd zou steken in de politieke opvoeding van zijn jongste dochter.

Is het niet heerlijk dat iedereen kans heeft op een intelligente dochter die dingen in zijn perspectief kan zien?

Frank Vanhecke vervolgde het programma met een bezoek aan Wallonië, dat hij op ludieke wijze “buitenland” noemde. Vanhecke reageerde niet op het groepje omstanders die hen duidelijk “niet welkom in Wallonië” noemden.

In z’n terminologie bleef Vanhecke trouw aan de standpunten. Hij sprak steeds over “het land Wallonië” en besprak de Walen als “goede mensen, maar ze moeten met hun poten van onze grond en ons geld blijven.” Dedecker, uitgenodigd als tegenstander, bemerkte dat als in sommige nieuwsbrieven van het Vlaams Belang het woord “Waal” vervangen zou worden door “Marokkaan”, de brieven meteen als racistisch zouden bestempeld worden.

U kan de messen nog uit m’n rug trekken. Ik ben een slachtoffer van de politiek.

Verder werd er nog gepraat over de “slachtofferrol” waarin beide partijen zich lijken te hullen. Hier ontkende Vanhecke dat Vlaams Belang zich als slachtoffer manifesteert. Dedecker daarentegen meende dat hijzelf zeker en vast een slachtoffer is. “U kunt de messen nog uit m’n rug trekken.”

Het interview met Emma is hier te herbekijken.

Air Libre Brussel

Air Libre, het actiecomité dat ijvert voor het stopzetten van nachtvluchten over de deelgemeenten van Brussel, heeft 10 overtredingen op de geluidsnormen laten vaststellen. De rechtbank stelde op 10 mei dat de actiegroep per overtreding 5’000 euro schadevergoeding kan eisen van de Belgische overheid.

Minister Landuyt weigert zich echter neer te leggen bij deze beslissing en “denkt er zelfs niet aan deze dwangsommen te betalen”.

Na een tijdje surfen en zoeken op de site van Air Libre, heb ik nog altijd niet gevonden waarvoor dit geld gebruikt zal worden. Ik vind dit immers een belangrijke kwestie, gezien het hier over mij geld gaat.

Ik zie in wezen 2 klachten:

1. De geluidshinder
De geluidshinder. Dit is natuurlijk begrijpelijk. Een vliegtuig maakt nu eenmaal behoorlijk wat lawaai en op lage hoogtes kan dit een behoorlijke verstoring van de nachtrust betekenen. Anderzijds kan men natuurlijk stellen dat luchthaven Zaventem reeds in 1956 gebouwd werd. Ondertussen waren er al meerdere luchthavens in Brussel en was er dus al sprake van een heuse “luchthavenstad”. Sommige bewoners van de huidige 19 deelgemeenten die “geteisterd worden door de luchthaven” wonen daar natuurlijk al zo lang, maar dit kan denk ik niet gelden voor de overgrote meerderheid.

Om op hetzelfde punt verder te gaan: De Luchthaven zorgde voor een daling van de grondprijzen. Dit heeft sommige mensen ertoe aangezet in de rand te komen wonen. Dit is wat ik noem “eigen schuld, dikke bult”. Wat is de volgende stap? Naast de E40 gaan wonen en de staat aanklagen wegens nachtlawaai?

2. De Veiligheid
Kennelijk is er ook een grote angst voor neerstortende vliegtuigen. Hier zou ik natuurlijk met een heleboel grafiekjes en statistieken kunnen afkomen, maar we blijven bij de essentie: het leven houdt nu eenmaal risico’s in. De laatste grote vliegtuigcrash in België dateert van 1997… Het was een stuntvliegtuig dat ondersteboven vloog. De laatste ramp met een passagiersvliegtuig dateert dan weer van 1971 (Aarsele)… Het lijkt me dat er meer kans is dat er een camion door je gevel rijdt.

Tot Slot
Bij deze wil ik graag een dwangsom eisen aan de Lijn. Hun regelmatig passerende bussen zorgen voor een irriterende trilling door heel het huis. Ook wil ik het departement voor Defensie aansporen hun 21 juli optochten te staken. Het herhaaldelijk overvliegen van straaljagers en bommenwerpers is een behoorlijke domper op de barbequevreugde.

Reacties zijn altijd welkom.

Verkiezingen 07: Stijn en Nee

De verkiezingsstrijd is ondertussen al enkele weken bezig en zoals elke keer zijn er weer enkele opmerkelijke partijen aanwezig. Het meest opmerkelijk is misschien de lijst Nee, die op z’n Engelse website maar liefst 40’000 blowjobs beloofd aan ieder die er naar vraagt. “Nee” is een anti – politieke partij die een Nee stem aantoont. Zo is een stem voor Nee een stem tegen het huidige systeem. Een tweede opmerkelijke partij is de lijst Stijn. Stijn Tormans is een redacteur voor Knack die op een dag wakker werd en besloot een eigen politieke partij op te richten. De lijst bestaat dan ook uit het absolute minimum: 1 lijsttrekker (én duwer) en 6 opvolgers. Het volledige verhaal is elke week te lezen in Knack.

Blowjob